Fort Sarbinowo- "Daily Mail"-1926r

 

Podziemne fortyfikacje w twierdzach niemieckich. Wykryto je w Królewcu i Kistrzyniu. Sensacyjne rewelacje angielskiego dziennika.

”Daily Mail” donosi, że Niemcy zbudowali w Królewcu wielką ilość kazamat podziemnych, przeznaczonych do umocnienia słynnej fortyfikaccji królewieckiej.

Co najmniej 54 takie podziemia wykopano i wymurowano w Królewcu oraz w drugiej fortecy pruskiej Kistrzyniu, gdzie dwa takie podziemia w odległości 20 km jeden od drugiego. Materiał użyty do budowy jest jeszcze mokry, co dowodzi zupełnej świeżości tych konstrukcyj. Kazamaty te miały kosztować miljon marek. Każda kazamata w Kistrzyniu pomieścić może 50 ludzi. Równocześnie wszystkie drogi, prowadzące do twierdzy królewieckiej, wzmocniono przy pomocy pokładów cementów, ukrytego pod pokładem błota tak, że nikt nie wie jeszcze o ich istnieniu. Te budowle fortyfikacyjne stanowią pogwałcenie 180 art. traktatu wersalskiego. Budowa ich jest przedmiotem badań wojskowej komisji międzysojuszniczej oraz konferencji ambasadorów. Możliwe jest jednak, że z punktu widzenia wojskowego nie będą one uznane za „ przedstawiające wielkie niebezpieczeństwo dla narodów sąsiadujących z Niemcami ”.

Źródło: Dziennik Suwalski  nr 245 z dnia 8 listopada ( poniedziałek ) 1926 r . str.3